สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


รวงข้าวรองสถูปหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

                 สีประจำโรงเรียน                       

                                                      สีเหลือง  -  ฟ้า
                     สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรมประจำใจ

                     สีฟ้า หมายถึง ความรู้กว้างไกลประดุจดั่งท้องฟ้า

 

 

 อักษรย่อของโรงเรียน           บข.พ.