สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


รวงข้าวรองสถูปหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
 

                 สีประจำโรงเรียน                       

 

                                                      สีเหลือง  -  ฟ้า
                     สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรมประจำใจ

                     สีฟ้า หมายถึง ความรู้กว้างไกลประดุจดั่งท้องฟ้า
 

 

 

 อักษรย่อของโรงเรียน           บข.พ.