คณะผู้บริหาร

ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา