กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวขนิษฐา เส
ครู คศ.1

นางสาววารุณี ทองน้อย
ครู คศ.1

นางสาวรวยรินทร์ คำใหญ่
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาพร เพชรโคตร
ครูผู้ช่วย

นายปณัติพล อังครุฑ
ครูผู้ช่วย