ผู้บริหาร

ว่าที่ พ.ต.วิเชียร์ อุส่าห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2015
ปรับปรุง 22/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 187311
Page Views 260131
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ท่าจำปา ท่าอุเทน 042530648
2 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เวินพระบาท ท่าอุเทน 0-4253-5011
3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา โนนตาล ท่าอุเทน 0-4258-1261,0-4258-1394
4 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053059
5 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อน ธาตุพนม 0-42575231,042575465
6 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง นาแก 042-571254
7 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซอง นาแก 0-4258-3113
8 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ นาแก 042-061457
9 โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปาก ปลาปาก 042589089
10 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูง ปลาปาก 042537847
11 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ นาคำ ศรีสงคราม 0-4253-0726
12 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม บ้านข่า ศรีสงคราม 042-055310
13 โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม ศรีสงคราม 042-599238
14 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 0934849475
15 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม
16 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขาม เรณูนคร 0910646717
17 โรงเรียนค้อวิทยาคม บ้านค้อ โพนสวรรค์ 0-4253-0695
18 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 0-4259-5072