ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เรื่อง คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางจิณห์นิภา เกษมสินธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:40  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณี ฤาชากูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:45  อ่าน 705 ครั้ง
รายละเอียด..